Sınırsızdır Aşk! Öznesizdir...


Gelecektir... Dünyanın karanlığını ışıklandıracak olan! 'Nur'! İnsanların kurtuluşu için! Kalbin! 'Bir' bak bakalım... Görünüyor mu sana? Hep oradaydı sanki! 'Bir' Hidayet! Bilemedeniz... Kalbinizi koruyamadınız... Kalbin aynasını kirlettiniz... Görünmez oldu! Üzeri kaplandı! Hakikatin... Şimdi! Yüzlerce 'nur'! Kalbimizde! Ama gözükmüyor işte! Temizleyin... Aynasını kalbin... 

Kağıtlar ağaçları özler... Rahim gibi! Sessiz! Yazısız! Ve üzerindeki izler... Gövdesinde! İşaretler... Yazı olmadan... Okunmaz! Sırdır... Ağacın! Kağıt olmadan ki! İzleri! Gövdesindeki! O izleri işte! 'Oku'rum... 

Yazıdır hepsi! Kainatta ne varsa! Tüm izler! İşaretler... Okurum hepsini! Bir çocuğun gülümsemesi bile bir kuşa! Yazıdır... Atların koşması bozkırda! Yazıdır... Ve elimin dokunması! Ağaçların kağıtlarına! Yazıdır... Harflere dokunmam! Kelimelerle yazmam... Yazıdır... En son halidir işte! Kainattaki tüm izlerin... İşaretlerin... Tüm yazılar... 'Bir' işarettir!  Kendini bilmek ancak böylesine 'bir' yazıyı 'oku'makla mümkün olabiliyor... Sabırla! Ve aşkla! 'Oku'mak! Bize sunulmuş bilginin dışına çıkmak! Ümmi olmak! Olabilmek! Kalbi! Seküler bilgilerden koruyabilmek! Ve 'hakikat' olmak! Gerçeğin örtüsünü kaldırmak! Kaldırabilmek! Sır olanı bilip! Artık! Sırsız düşünebilmek... 

İnsan! Kağıtların ağacı özlemesi gibi! Cenneti özler... Cennet'in 'bir' parçasıdır insan! 'Ruh'tur ya! 'Emanet'i! İnsan kendinden kendine 'bir' emanettir 'aslında'! 

Yok olmak için... Var olmak gerekir ya! İnsan! 'Hiç' var olmamıştır... 'Ruh'tadır... Sırdır... 

En uzak iki noktanın birbirine mesafesi gibi! Onca uzaklık var sanırsınız ki! Yoktur... İç içedir o iki nokta! Hiçbir mesafe yoktur o ilahi planda! Şimdi 'an'ladın mı? 'Ruh'tur... Tek var olan! 

Ruhsuz olan... Şeytandır... Bunun içindir kıskançlığı! 'İnsan'a tahammül edememezliği! İnsan! Yeryüzü Halifesidir... 'Ruh'un! 

Öylesine sırlar vardır ki! İç içe! Siz! Eğer 'bir' müminseniz... Kalbinizin aynasından 'oku'yabilirsiniz... 'Temiz'se elbette o sırsız ayna! 

Aşk! Sırsızdır... 'Eşya'nın hakikatini bilirsiniz... Kağıt, ağaç, rahim, harf, kelime, anlam... Hepsi sizsiniz! Hiçbirine mesafesiz! O aynanın içinde! 'Tek' bir' olarak! 

'İnsan'sızdır Aşk! 'Bir' Ruh! Üflemeden önceki gibi! 'Bir' Ruhla Aşk! 

Susuyoruz... Sınırımıza dönüyoruz yeniden... Ve tevbe edip! Af diliyoruz... 

Rabbim affet! 

Biliyoruz ki! Sınırsızdır Aşk! 

Sınır ihlalimiz bundan!Hayati Sır 

Please reload

Hayati Sır - Son Yazılar

Please reload

Halim Selim - Son Yazılar

11.08.2014

Please reload